Trainingen

 

 

 

 

 

 Opleidingen

Klassikale trainingen / Persoonlijke instructie / Workshops

In leslokaal, bijopdrachtgever ter plaatse of op kantoor WIT

Windows, tekstverwerking, calculatie, presentatie, internet.

Europees Computer Rijbewijs (European Computer Driving Licence).
De doelstelling is het niveau van computervaardigheden voor alle Europese burgers te verhogen en een hoger rendement van de investeringen in IT-trainingen te bevorderen.

Het ECDL is bedoeld voor iedereen die wil aantonen dat zij/hij over computervaardigdeden beschikt.

Er zijn 7 verschillende modulen waarvan module 1 en 2 verplicht zijn:

1. Basisbegrippen Informatie Technologie
2. Computergebruik en Bestandsbeheer
3. Tekstverwerking
4. Speadsheets
5. Database en bestanden
6. Presentaties
7. Netwerk – InformatiedienstenCoaching

Periodieke ondersteuning en begeleiding.

Persoonlijke instructie: 1 op 1.

Korte tijd, alleen dat leren wat je nodig hebt en direct verband met de (eigen) praktijk.

Bij opdrachtgever in huis of in kantoor WIT.

Managers; voorbereiden op doorvoeren nieuw systeem of migratie.

Klassikale trainingen / Persoonlijke instructie / Workshops

In leslokaal, bij opdrachtgever ter plaatse of op kantoor WITW
orkshops

  • Digitale fotografie
  • Grafische vormgeving
  • Computer & Internet
  • Wegwijs op Internet
  • Internetsite maken
  • Presenteren

 

Cursussen

MS Word:
2003
2007
2010
2013
2016/365

MS Windows
7
8
10

MS Excel
2003
2007
2010
2013
2016/365

Ms PowerPoint
2003
2007
2010
2013
2016/365

MS Acces
2003
2007
2010
2016

MS Outlook
2003
2007
2010
2013
2016/365

Open Office

Webdesign

Seniorencursus
“Met je tijd mee”

iPad: basis & vervolg
Android tablet: basis & vervolg